BioMAK nõukogu

Eesti Maaülikooli BioMAK nõukogu.

Vastavalt Eesti Maaülikooli biomajanduse arenduskeskuse põhimäärusele (Eesti Maaülikooli nõukogu 30. märtsi 2017 otsusega nr 1-4/17 (jõustunud 06.04.2017)) kuulub BioMAK nõukokku kuni 9-liiget. BioMAK põhimääruse leiate SIIT.

 

BioMAK juhataja: Katrin Kepp

 

EMÜ rektoraadi esindaja: Rein Drenkhan, teadusprorektor

 

EMÜ instituutide esindajad:

Jürgen Aosaar - Metsanduse ja inseneeria instituut, Metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool, vanemteadur

Kalle Olli - Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool, professor

Allan Kaasik - Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Söötmisteaduse õppetool, kaasprofessor

 

EMÜ välisliikmed:

Argo Peepson - Maaeluministeerium, teadus- ja arendusosakonna nõunik

Triin Hallap - Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, arendusnõunik

Peeter Unt - Tartu Teaduspark, projektijuht