BioMAK nõukogu

Eesti Maaülikooli BioMAK nõukogu.

Vastavalt Eesti Maaülikooli biomajanduse arenduskeskuse põhimäärusele (Eesti Maaülikooli nõukogu 30. märtsi 2017 otsusega nr 1-4/17 (jõustunud 06.04.2017)) kuulub BioMAK nõukokku kuni 9-liiget. BioMAK põhimääruse leiate SIIT.

 

BioMAK nõukokku kuuluvad:

Katrin Kepp - TA projektijuht, BioMAK juhataja

 

Eesti Maaülikooli rektoraadi esindaja:

Ülle Jaakma - teadusprorektor

 

Eesti Maaülikooli instituutide esindajad:

Merlin Raud - bioenergeetika teadur, PhD, Tehnikainstituut

Kalle Olli - hüdrobioloogia ja kalanduse õppetooli professor, PhD, Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut

Allan Kaasik - dotsent, PhD (pm), Veterinaarmeditsiini ja Loomakasvatuse instituut

Jürgen Aosaar - metsakasvatuse teadur, PhD, Metsandus- ja Maaehitusinstituut

Rando Värnik - professor, Majandus- ja Sotsiaalinstituut

 

Väliseksperdid:

Argo Peepson - Maaeluministeerium, teadus- ja arendusosakonna nõunik

Neeme Kärbo - Tartu Regiooni Energiaagentuur, projektijuht

Riina Maruštšak - Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK), keskkonnavaldkonna juht