BioMAK nõukogu

Eesti Maaülikooli BioMAK nõukogu.

Vastavalt Eesti Maaülikooli biomajanduse arenduskeskuse põhimäärusele (Eesti Maaülikooli nõukogu 30. märtsi 2017 otsusega nr 1-4/17 (jõustunud 06.04.2017)) kuulub BioMAK nõukokku kuni 9-liiget. BioMAK põhimääruse leiate SIIT.

 

BioMAK nõukokku kuuluvad:

Katrin Kepp - TA projektijuht, BioMAK juhataja

 

Eesti Maaülikooli rektoraadi esindaja

Ülle Jaakma - teadusprorektor

 

Eesti Maaülikooli instituutide esindajad

Merlin Raud -  bioenergeetika teadur, PhD, Biomajandustehnoloogiate õppetool, Metsanduse ja inseneeria instituut

Kalle Olli - professor, PhD, Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Allan Kaasik - dotsent, PhD (pm), Söötmisteaduse õppetool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Jürgen Aosaar - Metsakasvatuse vanemteadur, PhD, Metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool, Metsanduse ja inseneeria instituut

Rando Värnik - professor, Dr (Econ), Maamajanduse ökonoomika õppetooli juht, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

 

Väliseksperdid

Argo Peepson - Maaeluministeerium, teadus- ja arendusosakonna nõunik

Neeme Kärbo - Tartu Regiooni Energiaagentuur, projektijuht

Riina Maruštšak - Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK), keskkonnavaldkonna juht