Rahastatud projektid

1. Biojäätmetest kõrge lisandväärtusega toodeteni

Vastutav täitja: Alar Astover

Kestvus: 1.01.2019 - 31.12.2022

 

2. Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) seemlakloonide genotüpiseerimine ja kultiveerimismaterjali tootmise täiustamine

Vastutav täitja: Tiit Maaten

Kestvus: 1.01.2019−31.12.2022

 

3. Bioressursside väärindamine ja tootearendus

Vastutavad täitjad: Ingmar Ott, Maidu Silm

Kestvus: 1.01.2021- 31.12.2024

 

4. Kultuurmarjade täppisväetustehnoloogia väljatöötamine

Vastutav täitja: Jüri Olt

Kestvus: 1.01.2021−31.12.2024

 

5. Uus võimalus biomajanduse edendamisel: parimad seenetüved Põhja-Euroopale

Vastutav täitja: Rein Drenkhan

Kestvus: 1.01.2022−31.12.2025

 

6. Lambavilla kui olulise bioressursi väärindamise võimalused põllumajanduslikeks toodeteks

Vastutav täitja: Merrit Shanskiy

Kestvus: 1.01.2022−31.12.2025

 

7.  Rändvähi püügimeetodite väljaarendamine ja väärindamise võimalused“

Vastutav täitja: Arvo Tuvikene

Kestvus: 01.01.2023-31.12.2026

 

8.  Mycofabrication of value-added products from textile waste

Vastutav täitja: Rajeev Bhat

Kestvus: 01.01.2023-31.12.2026