Tegevused

Sündmused


oktoober 2021

Sündmused puuduvad.

Seminaride materjalid

 

25.11.2020 - Koostöövõimalused bio-, ring- ja rohemajanduses

Seminaripäeva järelevaatamine:

https://video.emu.ee/biomajanduse-ja-koostoo-seminar-osa-1/

https://video.emu.ee/biomajanduse-ja-koostoo-seminar-osa-2/

https://video.emu.ee/biomajanduse-ja-koostoo-seminar-osa-3/

https://video.emu.ee/biomajanduse-ja-koostoo-seminar-osa-4/

 

Ettekannete slaidi esinejate järgi leiad siit:

Tiit MaatenEMÜ arengufondi projekt: Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) seemlakloonide genotüpiseerimine ja kultiveerimismaterjali tootmise täiustamine

Ala_AstoverEMÜ arengufondi projekt: Biojäätmetest kõrge lisandväärtusega toodeteni

Toomas Muru, Mart Külvik - Ringmajandus ja looduspõhised lahendused ruumiloomes

Lili Veesaar - ASTRA 2, Koostöö tugevdamine teadus- ja arendusasutuste, kõrgkoolide ja ettevõtete vahel

Jüri Lehtsaar  - Eesti Maaülikooli mentorlusprogrammi loomine

Elen Peetsmann - Teadmussiirde programmid põllumajanduses

Timo Kikas - Lignotselluloosse biomassi väärindamine biomajanduse kontseptsioonis

Siret Kapak  - Muudatused Eesti Maaülikooli jäätmekäitluses on samm ringmajanduse suunas

Rando Värnik - Ühistegevus EMÜs

Evelin Jürgenson - Põllumajandusmaa vähenemine seoses linnastumisega ja taristu rajamisega

Protima Rauwel - Eesti Maaülikooli Tehnikainstituut (ettekanne inglise keeles)

Elis Vollmer - Taastuvenergia keskus

Martin Tikk - Roheline ülikool

Katrin Kepp - Biomajanduse arenduskeskus

 

SEMINARI TAGASISIDE VORMhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG1Gf4e5GFeFVapHmr1H9CBjcmeDHY-5AMQD-EyII6fRyt2A/viewform