Biomajanduse arenduskeskus

Sündmused

Sündmusi ei ole.

Eesti Maaülikooli Biomajanduse arenduskeksus (BioMAK) on loodud: ASTRA Väärtusahelapõhise biomajanduse projekti EMBio raames.

 

Meede: 2014-2020.4.1 Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes

Taotlusvoor: ASTRA taotlusvoor (eeltaotluse rahuldamisotsuse saanud asutustele) - 20.04.2016-12.12.2016

 

 

BioMAK tegeleb interdistsiplinaarse koostöö algatamise, koordineerimise ja arendamisega ülikooli struktuuriüksuste ning Eesti ja välisriikide ülikoolide, teadus- ja arendusasutuste ning ettevõtete ja organisatsioonidega.

 

Eesti Maaülikooli BioMAK nõukogu:

Katrin Kepp - TA projektijuht, BioMAK juhataja

 

Eesti Maaülikooli rektoraadi esindaja:

Ülle Jaakma - teadusprorektor

 

Eesti Maaülikooli instituutide esindajad:

Merlin Raud - bioenergeetika teadur, PhD, Tehnikainstituut

Kalle Olli - hüdrobioloogia ja kalanduse õppetooli professor, PhD, Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut

Allan Kaasik - dotsent, PhD (pm), Veterinaarmeditsiini ja Loomakasvatuse instituut

Jürgen Aosaar - metsakasvatuse teadur, PhD, Metsandus- ja Maaehitusinstituut

Rando Värnik - professor, Majandus- ja Sotsiaalinstituut

 

Väliseksperdid:

Argo Peepson - Maaeluministeerium, teadus- ja arendusosakonna nõunik

Neeme Kärbo - Tartu Regiooni Energiaagentuur, projektijuht

Riina Maruštšak - Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK), keskkonnavaldkonna juht